صفحه 1 از 1

نماد پیکان یا نشانه فلش

ارسال شده: شنبه 8 دی 1397, 2:36 pm
توسط priHossein
نماد پیکان یا نشانه فلش و تیر نوعی علامت راهنمای مسیر بوده که از دیرباز در ایران باستان بسته به شکل، اندازه و مکان کاربردهای متفاوتی داشته است. نماد فلش را معما، تیر را خطر و نماد پیکان را هدف تفسیر کرده اند و هر سه به یک مفهوم بوده و به یک مکان خاص اشاره دارد.محسابه نسبی نماد پیکانمقبره های با ارزش، معبدهای باستانی، کاروانسراها و بناهای سلطنتی و … از هدف های نماد پیکان بوده و بر اساس مقیاس، طول و عرض ساق ها می توان جهت حرکت و در نهایت هدف متمایز را یافت.به همین دلیل زمانی که ساق راست بلندتر باشد باید در همان جهت حداکثر تا 30 قدم برداشت و در جستجوی نشانه دوم بود. نشانه تثبیتی می تواند یک سنگ مشکوک باشد لذا زمانی که ساق چپ بلندتر باشد در همان جهت و حدکاثر 15 قدم برداشته شود. هدف معمولا در یک غار به همراه اشیاء با ارزش می باشد. اگر ساق ها برابر باشند در سمت نوک پیکان باید 70 قدم بردارید و هدف را در آنجا کاوش کنید.نشانه فلش و علائم مختلفوقتی که نماد خورشید ، ستاره یا صلیب در کنار نماد فلش باشد، باید توجه داشت که مقبره های زرتشتی، مهرپرستی و مسیحی به شکل اتاقک در اطراف وجود دارند. به سمت طلوع آفتاب باید هفت قدم برداشت و سپس در جهت نماد فلش پیش رفت این پیشروی حداکثر 40 قدم بوده و در این فاصله آثار مانند خاکستر ، کوزه شکسته و … را می توان پیدا کرد.نماد تیر و انحراف راهزمانی که دو تیر در خلاف جهت یکدیگر باشند و هر کدام به یک جهت خاص اشاره کند یک معمای سخت باستانی پیش رو دارید. این نوع معماها باید نسبت به محیط اطراف و شاخص های متعدد جغرافیایی رمزگشایی شوند. یکی از تیرها شما را به سمت تله می کشاند و تیر دیگر شما را به دفینه می رساند.برخی از مقالات مرتبط
جهت خرید فلزیاب از نمایندگی فلزیاب شیراز با شماره 09917579001 تماس بگیرید