صفحه 1 از 1

جعل و تقلب در آثار باستانی و هنرهای تجسمی

ارسال شده: یک شنبه 15 بهمن 1396, 11:13 am
توسط priHossein
چکیده
جعل و بدل سازي به معنای امروزی در آثار هنري و تاريخي تقريباً همراه با جنبش عتیقه دوستي در دوره رنسانس و در ادامه در عصر روشنگري با تشکیل موزه ها، مجموعه هاي خصوصي و جمع آوری میراث تمدن های باستانی شکل جدي تري به خود مي گیرد به طور كلي مي توان گفت از زماني كه مديران موزه ها و مجموعه داران در پي جمع آوري اشیاء، تابلو هاي نقاشي قديمي، مجسمه ها، حتي اسناد و غیره افتاده اند، جاعالن نیز كار خود را به صورت حرفه اي آغاز كرده ا ند. از آنجا كه امروزه اكثر موزه های كشور و حتی مجموعه داران آثار عتیقه با مشکل جدي آثار جعلی و تقلبی روبرو هستند. در اين مقاله پس از واژه شناسی و گونه شناسی مختصر مفاهیم حوزه جعل آثار فرهنگی- هنری، به سرنوشت قانونی آثار جعلی و چالش های پیش رو در برخورد با آنها دركنار معرفی مختصر روش های علمی بررسی آنها پرداخته شده است
Jal.zip
(1.15 مگابایت) 37 مرتبه دانلود شده